Κατσαρίδες – Κατσαριδάκι

Πρόκειται για νυκτόβια έντομα ανθεκτικά σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η αναπαραγωγή – έξαρση του πληθυσμού τους γίνεται αισθητή τους καλοκαιρινούς – φθινοπωρινούς μήνες.

Εκτός από αποκρουστικά έντομα, είναι και φορείς μεταδιδόμενων νοσημάτων – αλλεργιών προς τον άνθρωπο.

Η εφαρμογή αντιμετώπισης τους γίνεται με ψεκασμό στις γωνίες , στις ανωμαλίες (σχισμές) των επιφανειών, κάτω και πίσω από συσκευές ή εξοπλισμούς και όπου αλλού κρίνουμε απαραίτητο όπως π.χ. στα φρεάτια εξωτερικά του κτιρίου.

Επίσης για το ψιλό καφέ κατσαριδάκι τοποθετούμε δολωματικό τζελ σε σημεία που κρίνονται απαραίτητα.

Όλα τα σκευάσματα είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Υπουργείο Γεωργίας και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα.

Επίσης κατά την διάρκεια της απεντόμωσης, αλλά και μετά από αυτήν, δεν χρειάζεται να απουσιάζετε από τον χώρο σας, ούτε να διακόψετε τους ρυθμούς των εργασιών σας.

Απεντομώσεις - Κατσαρίδα