Απώθηση Πτηνών

Τα περιστέρια αν και σύμβολο ειρήνης αποτελούν μεγάλο πρόβλημα σε πολλά κτίρια με τις ακαθαρσίες τους και τους θορύβους τους.

Επίσης είναι φορείς ασθενειών όπως η σαλμονέλα και η ψευδοπανώλη.

Η ECO-PLANET αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό με ειδικά πλέγματα ή ακίδες, όπως και με μηχανήματα απομαγνητοφωνημένων ήχων αρπακτικών πουλιών.

Απεντομώσεις - Περιστέρι