Απώθηση Ερπετών

Η θανάτωση των ερπετών στην Ελλάδα απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μόνο η απώθηση τους από τους κατοικημένους χώρους.

Για να το πετύχουμε αυτό λαμβάνουμε τα εξής μέτρα :

  1. Τοποθέτηση απωθητικών σκευασμάτων και παγίδων.
  2. Έγκαιρες και ανά τακτά χρονικά διαστήματα εφαρμογές απεντομώσεων και μυοκτονιών διότι τα έντομα και τα ποντίκια αποτελούν την τροφή των ερπετών.

Επίσης τα εντομοκτόνα έχουν απωθητική δράση στα ερπετά

Απεντομώσεις - Φίδι